عوامل همبستگی و گسستگی ایرانیان (عبدالرسول یعقوبی)

دسته: جامعه شناسی - کتب رتبه دار
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۹۰,۰۰۰ریال
۲۶۱,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۲۸ گرمتوضیحات :

* کسب رتبه از هفتمین همایش کتاب سال حوزه *این کتاب با بررسی دو دوره تاریخی صفویه و قاجاریه، علل و عوامل 'همبستگی' و 'گسستگی' در میان ایرانیان را شناسایی می کند، سپس با تعمیم آن عوامل به شرایط امروز، راه های برون رفت از برخی گسستگی های فعلی در جامعه ایرانی روشن می شود. کتاب از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول، مفاهیم و دیدگاه ها و نظریه های اجتماعی مختلف درباره عوامل همبستگی و گسستگی مطرح می شود. در فصل دوم، عوامل همبستگی اجتماعی در دوران صفویه جستجو می شود. در فصل سوم چگونگی و رشد عوامل تهدید همبستگی اجتماعی در دوره قاجار شناسایی می شوند. در این بررسی عوامل داخلی و خارجی، هر دو مورد توجه قرار گرفته اند. در بخش نتیجه گیری، نویسنده تلاش کرده در یک مقایسه تطبیقی با جامعه موجود، از آن تجربه ها برای شرایط حال استفاده کند.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک