فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)عوامل همبستگی و گسستگی ایرانیان (عبدالرسول یعقوبی)

دسته: جامعه شناسی - کتب رتبه دار
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۹۰,۰۰۰ریال
۲۶۱,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۲۸ گرمتوضیحات :

* کسب رتبه از هفتمين همايش كتاب سال حوزه *این کتاب با بررسی دو دوره تاریخی صفویه و قاجاریه، علل و عوامل 'همبستگی' و 'گسستگی' در میان ایرانیان را شناسایی می کند، سپس با تعمیم آن عوامل به شرایط امروز، راههای برون رفت از برخی گسستگیهای فعلی در جامعه ایرانی روشن می شود. کتاب از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول، مفاهیم و دیدگاهها و نظریههای اجتماعی مختلف درباره عوامل همبستگی و گسستگی مطرح میشود. در فصل دوم، عوامل همبستگی اجتماعی در دوران صفویه جستجو میشود. در فصل سوم چگونگی و رشد عوامل تهدید همبستگی اجتماعی در دوره قاجار شناسایی میشوند. در این بررسی عوامل داخلی و خارجی، هر دو مورد توجه قرار گرفتهاند. در بخش نتیجهگیری، نویسنده تلاش کرده در یک مقایسه تطبیقی با جامعه موجود، از آن تجربهها برای شرایط حال استفاده کند.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک