فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)عقلانیت باور دینی از دیدگاه آلوین پلنتینگا ( محمدعلی مبینی)

دسته: کتب رتبه دار - فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۱,۰۰۰ ریال
وزن : ۲۷۰ گرمتوضیحات :

* برگزیدۀ دهمين دوره كتاب سال دانشجويي *مباحث کتاب در دو بخش کلی نگاشته شده است .بخش نخست در تبیین دیدگاه "آلوین پلنتینگا "در باب عقلانیت باور دینی است" .وی در میان اشکالهای مطرح شده به اعتبار باور دینی، تنها اشکال قابل بررسی را همان اشکال فروید و مارکس قلمداد میکند، و پاسخ به اشکالهای دیگر را از جمله اشکال به توجیه یا عقلانیت باور دینی بسیار راحت و غیر قابل گفت و گو میداند ".از همین رو وی بر آن است فروید و مارکس را پاسخ گوید .پلنتینگا معتقد است "اگر باور دینی صاق باشد، آنگاه اعتبار معرفتی آن، نیز تضمین میشود .و کسانی مثل فروید و مارکس کذب باور دینی را مفروض میدانند و انتقاد خود را براین اساس مطرح میکنند ".بخش دوم کتاب نیز نقدی است بر دیدگاه پلنتینگا .جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک