عقلانیت باور دینی از دیدگاه آلوین پلنتینگا ( محمدعلی مبینی)

دسته: فلسفه - کتب رتبه دار
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱,۴۰۰,۰۰۰ریال
۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۲۵۸ گرمتوضیحات :

* برگزیدۀ دهمین دوره کتاب سال دانشجویی *مباحث کتاب در دو بخش کلی نگاشته شده است .بخش نخست در تبیین دیدگاه "آلوین پلنتینگا "در باب عقلانیت باور دینی است" .وی در میان اشکال های مطرح شده به اعتبار باور دینی، تنها اشکال قابل بررسی را همان اشکال فروید و مارکس قلمداد می کند، و پاسخ به اشکال های دیگر را از جمله اشکال به توجیه یا عقلانیت باور دینی بسیار راحت و غیر قابل گفت و گو می داند ".از همین رو وی بر آن است فروید و مارکس را پاسخ گوید .پلنتینگا معتقد است "اگر باور دینی صاق باشد، آن گاه اعتبار معرفتی آن، نیز تضمین می شود .و کسانی مثل فروید و مارکس کذب باور دینی را مفروض می دانند و انتقاد خود را براین اساس مطرح می کنند ".بخش دوم کتاب نیز نقدی است بر دیدگاه پلنتینگا .168 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک