جریان شناسی تاریخی قرائت ها و رویکردهای عاشورا از صفویه تا مشروطه با تأکید بر مقاتل (محسن رنجبر) - 35% تخفیف

دسته: کتب رتبه دار - تاریخ
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
۸۰۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۲۶ گرمتوضیحات :

* برگزیـدۀ پنجمیـن جشنوارۀ بـین المللی فارابی سال :1390 *

* اثر برتر جشنوارۀ کتاب دین و پژوهش های برتر سال : 1390 *

* شایستۀ تقدیر سیزدهمین همایش کتاب سال حوزه : 1390 *واقعۀ عاشورا به سبب جایگاه ویژۀ آن در تاریخ اسلام و به ویژه تاریخ تشیع و امامیه، در گسترۀ تاریخ مورد عنایت بسیاری از مورخان و اندیشمندان تاریخ اسلام بوده است، اما با گذشت زمان و رواج مراسم سوگواری، به ویژه از عصرحاکمیت فراگیر دولت صفویه، به سبب عوامل گوناگون و شرایط حاکم، زمینه و بستر مناسب برای پیدایش و یا ترویج قرائت ها وبرداشت های متعدد و متفاوت از این واقعه فراهم شد که مطالعه و پژوهش در بارۀ قرائت های حاکم و رایج و مهم ترین شاخص ها و ویژگی ها و نیز زمینه ها و علل وعوامل پیدایش و یا ترویج آنها از عصر صفویه تا مشروطه، موضوع این کتاب است.380 صفحه / وزیری

جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک