فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)معنا و چیستی امامت در قرآن سنت و آثار متکلمان (محمد حسین فاریاب)

دسته: کتب رتبه دار - کلام و عقاید
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۰۵,۰۰۰ ریال
وزن : ۷۲۹ گرمتوضیحات :

*کتاب شایسته تقدیر در بیست و سومین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی (1391) *معنا و چیستی امامت محوریترین مسئله در میان مسائل حوزة امامت عامّه است که میتوان آن را کلید حل دیگر مسائل در این عرصه دانست؛ مسائلی که متکلمان از دیرباز دربارة آنـها اختلاف داشـتهاند.

اگرچه متـکلمان در آثـار خود از تعریف امامت غافل نبـودهاند، گرایش به رویکـرد عـقلی چنان بر دانـش کلام ـ بهویژه در بحث امامت عامّه ـ سایه افکنده، که کمتر میتوان به آیه و روایتی دست یافت که متکلمان در بحث تعریف امامت به آن استناد کرده باشند. این حقیقت انکارناپذير، نگارنده را بر آن داشته تا با غور در دو منبع وحیانی، یعنی قرآن و سنت، به تحلیل معناشناختی واژگانی بپردازد که برای شناساندن حقیقت امامت به کار رفتهاند. از رهگذار این تحلیل، نگارنده به نظریهای مستند در این مسئله دست یافته، آنگاه با مقایسة این نظریه با برایند تعـاریف متکلمان، این مدعا را به کرسـی     مینشاند که توجه توأمان به دو منبع عقل و نقل در مسائل مربوط به اصــل امامـت، اندیشهای فاخر و جامع پیش روی محقق امامتپژوه مینهد.     جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک