فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)بررسی تطبیقی ملکوت خدا در ادیان ابراهیمی (محمد جواد نیک دل)

دسته: کتب رتبه دار - ادیان - کتاب ارزان
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۴۵,۰۰۰ ریال
وزن : ۷۶۵ گرمتوضیحات :

«ملکوت خدا» که از آن به «ملکوت آسمان» نيز ياد ميشود، انديشهاي بسيار مهم در دو دين يهوديت و مسيحيت است.

به طور کلي، انديشه ملکوت خدا يا آسمان در يهوديت و مسيحيت ناظر به حکومـت جهانيِ الـهي آخـرالزمان اسـت کـه بوسيـلة منجي آخـرالزمـان بـرپا خواهـد شد و در پرتو آن مردم به سعادت نهايي خواهند رسيد؛ امـا «ملکوت خدا» در اسلام، ميتواند «ملکوت آسمانها و زمين» يا «ملکوت اشيا» باشد. در قرآن کريم، ملکوت آسمانها و زمين يا ملکوت اشيا، يعني ارائة شيئيت، هستي (وجود) و حقيقت آنها و اين هستي و شيئيت قائم به ذات اقدس خداست؛ يعني وجود اين عالم از وجود خداست. بنابراين ملکوت اشيا و آسمانها همان حاکميت و سلطنت خدا بر تمام هستي يا همان ملکوت خداست. وقتي آفرينش، تدبير و هدايت اين عالم در دست خداست، پس ملکوت آسمانها و اشيا نيز همان ملکوت خداست. ملکوت خدا، وجودي واحد و عاري از کثرت است؛ يعني از ويژگيهاي مادي بري است. بنابراين گسترة وجود آن از همة عالم ماده يا عالم شهادات وسيعتر است.

بنابراين ملکوت خدا در يهوديت و مسيحيت، متناظر با حکومت صالحان که به دست مبارک حضرت مهدي(عج) برپا خواهد شد، در اسلام است.536 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک