فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)قبسات الیقین - نگرشی تحلیلی بر باب برهان ( محمدامین ابوالحسنی صحرارودی)

دسته: منطق - کتب رتبه دار - کتاب ارزان
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۸۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۳۵ گرمتوضیحات :

*  اثر تحسین شده در شانزدهمین دوره کتاب سال حوزه *حيـات انسان، حيـاتي پويـاست، نـه راكد و ايستـا. اوج و حضيض آن به صعود و نزول انديشههاي وي وابسته است. دانش منطق با ارزشگذاري انديشه، متفكر را در ادراك معاني صحيح و تفكيك تصوراتِ سره از ناسره و نيز رسيدن به تصديقات مطلوب و با ضمانت ياري ميكند.

برهان، قياسي است كه از مقدمات يقيني شكل گرفته و رهآورد آن نيز گزارة يقيني است. استدلال برهاني، دشوارترين و باارزشترين رسالت را بر دوش دارد و در پي آن است كه متفكر را به استناد دليل به واقع راهنمايي كند. ازاينرو، جناب شيخالرئيس بوعليسينا، انديشمند نامي و متبحر اسلامي، تحصيل برهان را فرض (واجب) دانسته و فراگيري ديگر قياسهاي خطابي، جدلي، مغالطي و شعري را تا حدّ نفل (مستحب) تنزل داده است. وي مينويسد: عمرِ كوتاه و روزگارِ پرحادثه، بر هر شخص واجب ميكند كه فريضه را بر نافله، و ضروري را بر غيرضروري مقدم كند... .456 صفحه / وزیری     جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک