فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)کتابشناسی منابع لاتین منطق و فلسفه اسلامی (دو جلدی)

دسته: دائرة المعارف علوم عقلی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲,۲۶۰,۰۰۰ریال
۱,۸۰۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۲,۰۶۲ گرمتوضیحات :

در مجموعه کتابشناسيهاي لاتين حدود دوازده هزار عنوان کتاب و مقاله از زبانهای انگليسي،فرانسوي، آلماني، يوناني، اسپانيايي، ايتاليايي و ترکي معرفي شده است.

عناوین کتاب ها:

1) منطق و فلسفه اسلامی (2جلد)

اين کتاب که با عنوان کتابشناسي منابع لاتين منطق و فلسفه اسلامي منتشر شده و در آن به معرفي بيش از 4000 کتاب و مقاله از کتابخانههاي مختلف پرداختهايم، بخش اول از مجموعه کتابشناسيهاي لاتين علوم عقلي مرکز است.

2) کلام (2جلد)

دومین بخش از مجموعه کتابشناسی های لاتین علوم عقلی این مرکز، کتابشناسي منابع لاتين کلام نام دارد که در آن به معرفي بيش از 3500 کتاب و مقاله از کتابخانههاي مختلف پرداختهايم.

3) عرفان اسلامی (1جلد)

کتاب دیگری که از سری مجموعه کتابشناسی های لاتین علوم عقلی این مرکز به شمار می آید، کتابشناسي منابع لاتين عرفان اسلامي است که در آن به معرفي بيش از 2000 کتاب و مقاله از کتابخانههاي مختلف پرداختهايم. معرفی

كتابهاي کتابشناسي اين مركز، از دو بخش تشكيل شدهاند: معرفي منابع و فهرستها.

بخش اول: معرفي منابع

 

در بخش اول، هر كتاب با گزينههاي ذيل معرفي شده است: شهرت و نام پديدآور، معادل انگليسي پديدآور، تاريخ ولادت و وفات پديدآور، شماره منبع، نماد نوع منبع، معادل فارسي عنوان منبع، عنوان اصلي منبع، نام مترجم و...، محل نشر، نام ناشر، تعداد صفحات، نوبت چاپ (بجز چاپ اول)، تاريخ نشر، زبان (در منابع غيرانگليسي)، شابك (شماره استاندارد بينالمللي كتاب)، درجه منبع، محل نگهداري، شماره ثبت، موضوعات به صورت درختي، محل درج و شماره جلد (براي مقاله نشريهها و اجزاء کتاب)، و مشخصات مأخذ منابعي که مورد مراجعه مستقيم نبودهاند.

بخش دوم: فهرستها

 

بخش دوم اين كتاب، به فهرستهاي مختلفي اختصاص يافته است كه زمينه جستوجو در بخش اول كتاب را فراهم ميكند. در اين بخش، فهرستهاي ذيل آورده شدهاند:

أ)       فهرست پديدآوران (لاتين): در اين فهرست نام لاتين پديدآوران منابع به تفکيک زبان منابع آمده است.

ب)  فهرست پديدآوران (به فارسي): اين فهرست دربردارنده نام فارسي پديدآوراني است که آثار آنها در ضمن کتابشناسي معرفي شدهاند. يکي از مزاياي اين فهرست اين است که نقشهاي مختلف پديدآوران اعم از مؤلف، مترجم، محقق، مصحح و تعليقهنويس و... جدا از يکديگر ذکر شدهاند.

ج)    فهرست منابع (لاتين): در اين فهرست عنوان اصلي منابع به زبانهای گوناگون لاتين آمده است.

د)      فهرست منابع (به فارسي): دربردارنده برگردان فارسي عنوان منابع است.

ه)    فهرست آثار: ذيل اين فهرست، نام شخصيتها و پديدآوراني آورده شده است که مطالبي درباره آثار آنها در منابع کتابشناسي شده آمده است.

و)      فهرست اشخاص: در اين فهرست، نام اعلامي ذکر شده است که درباره آنها در منابع کتابشناسي شده، بحث شده است.

ز)      فهرست گرايشها: مراد از گرايشها، مکاتب، فِرق و نحلههايي هستند که درباره آنها در منابع کتابشناسيشده، بحث شده است.

ح)  فهرست موضوعات: در فهرست موضوعات، موضوعات کلي منابع حداکثر در حد سه شاخه معرفي شده، و به محل درج آنها ارجاع شده است.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک