دیوبندیه و اندیشه های کلامی آن

محمد طاهر رفیعی

"دیوبندیه" از جریان های مذهبی مهم اهل سنت است که در سال 1866م، در منطقه "دیوبند" هند به وجود آمد و تاکنون نقش اصلی را در بسیاری از تحولات سیاسی و اجتماعی بخصوص تربیت مذهبی جوانان اهل سنت داشته است.
در کتاب حاضر پس از بررسی اجمالی سیر تاریخی، جریان ها و فعالیت های این جریان، افکار و باورهای دینی آن تبیین و ارزیابی می گردد.

788 صفحه / وزیری


قیمت : 2,720,000 ریال 3,400,000 ریال