روان شناسی عمومی

یان کریسـتنسـن - هاگ واگـنر - سباسـتین هالیدی - ترجمه: ابولقاسم بشیری - جمشید مطهری - رحیم میردریکوندی

کتاب پیش روی تألیف پرفسور کریستین سن، هاگ واگنر و سباستین هالیدی است که روان شناسی عمومی را به صورت موجز و کامل در قالب متن درسی ارائه کرده اند. در این اثر آخرین یافته های روان شناسی به همراه اصطلاحات کلیدی و خطوط اصلی نظریه های عمده و فرضیه های مطرح در دانش روان شناسی جمع آوری شده است. این کتاب به 13 بخش که دربردارنده 75 موضوع می باشد، تقسیم شده است. هر موضوع با کادری به عنوان "نکات کلیدی" آغاز می گردد. که شامل چکیده ای فشرده از نکات اصلی مورد بحث می باشد. مطالعه این کتاب به تمام کسانی که می خواهند روان شناس حرفه ای شوند یا صرفا کسانی که می خواهند مطالعات جالبی داشته و از علم روان شناسی مطلع باشند، توصیه می شود.

723 صفحه / وزیری


قیمت : 2,320,000 ریال 2,900,000 ریال