فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)چند ایست تا بیست: خودمهارگری کودکان (مجید همتی)

دسته: مشاوره
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۸۶ گرمتوضیحات :

... در همه مکانها کسی نیست که مراقب باشد تا کودک خطایی مرتکب نشود. پس اگر کودک از خودمهارگری برخوردار نباشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که کار درست را انجام دهــد. ما کودکان بسیاری را میشناسیم که نزد پدر و مادرشان و دیگران درست عمل میکنند، اما به محض خارج شدن از جمع، رفتارهایشان تغییــر کرده، بهراحتی خطــا و اشتباه میکننــد. این کودکان میتوانند میان جمع، خود را مهار کنند، اما زماني که تنها میشوند، توانایی کنترل خود را ندارند. بنابراین، آموزش خودمهارگری به آنان کمک میکند که در همه حال، رفتارهای خويش را کنترل کنند.---مساله تربیت، مساله مهمی است که باید به آن اهمیت ویژه ای داد و اینگونه نیست که فرزندان خود به خود تربیت شوند و نیاز به مراقبت و تربیت پدر و مادر نداشته باشند. به خصوص بعضی از فصول زندگی فرزندان از حساسیت بیشتری برخوردار است که اگر به نیاز های روانی و جسمانی فرزندان در آن دوره اطلاع کافی در دست والدین نباشد، ممکن است آسیب جدی به فرزندان وارد شود که دیگر قابل جبران نباشد. ازجمله مسائلی که در مورد تربیت فرزندان باید به آن توجه شود مساله خود مهار گری کودکان می باشد. در همه مکانها کسی نیست که مراقب باشد تا کودک خطایی مرتکب نشود. پس اگر کودک از خود مهار گری بر خوردار نباشد، هیچ تضمینی وجود ندارد، که کار درست را انجام دهد. ما کودکان بسیاری را می شناسیم که نزد پدر و مادر شان و دیگران درست عمل می کنند، اما به محض خارج شدن از جمع ، رفتار هایشان تغییر کرده، به راحتی خطا و اشتباه می کنند. بنابراین آموزش خود مهار گری به آنان کمک می کند که در همه حال، رفتارهای خویش را کنترل کنند.

این کتاب که با بیانی شیوا و ساده به ارائه مطالب می پردازد، شامل 3 فصل می باشد که دراین 3فصل به مباحث مهمی هم چون: اصول خود مهارگری، روشهای موثر در خود مهار گری و خود مهارگری در مراحل گوناگون سنی بیان می شود.رقعی/72صفحهجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک