فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)حسابی مصرف کنیم: اصلاح الگوی مصرف (محمدرضا بنیانی)

دسته: مشاوره
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال
۱۲۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۸۹ گرمتوضیحات :

الگوی مصرف صحیح به معنای مصرف درست و بجا از امکانات با توجه به وضعیت زمانی، مکانی و... بــرای رسیدن به بالاتــرین بهره وری است.بی تردید این الگوی صحیح، نقشی بسزا در زندگی عزتمندانة انسان ایفا می کند؛ درحالی که غفلت ازآن به آسیب های بسیاری در ابعاد فردی، اجتماعی و... خواهد انجامید.----------------این کتاب دارای سه فصل بوده و فصل نخست آن به کلیاتی در زمینه تعریف اصلاح الگوی مصرف، قناعت، اسراف، صرفه جویی و مصرف می پردازد. نویسنده در این بخش به آسیب های الگوی مصرف نادرست از منظر اسلام و آسیب های فردی، خانوادگی، کشوری و جهانی آن نگاه دقیقی دارد.

نویسنده در فصل دوم به چگونگی شکل گیری الگوی مصرف نادرست پرداخته و چرایی و چگونگی الگوی مصرف نادرست را تبیین می کند و سپس به مصرف نادرست در کشور ایران می پردازد.شیوه های تبلیغات مهمی که برای ایجاد الگوی مصرف نادرست است با چند زیرعنوان از جمله برجسته سازی، اغنا، برچسب علمی زدن و پیام دهندگان جذاب نیز از دیگر مباحث مطرح شده در فصل دوم این کتاب است.

در فصل سوم مباحثی در زمینه چگونگی پیشگیری از الگوی مصرف نادرست و عرضه الگوی صحیح، راه های پیشگیری از مصرف نادرست، راهکارهای ایجاد الگوی مصرف درست در فرزندان، میانه روی از دیدگاه های دینی و راهکارهای عملی مدیریت اقتصادی مؤثر در خانواده مطرح شده استرقعی/75صفحهجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک