فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)کمی قرار برای یک بی قرار: بیش فعالی کودکان و راه های درمان آن (سید مصطفی دیانت مقدم )

دسته: مشاوره
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۷۳ گرمتوضیحات :

بیشفعالی در منابع گوناگون با نامهای متفاوت مطرح شدهاست؛ اختلال کمبود توجه، فزونکنشی، پرتحرکی، ADHD و... .همانگونه که از این نامها پیداست و در مباحث این اثر آمدهاست،کودک بیشفعال معمولاً از دوجهت با مشکل روبهرو است: میزان فعالیت و حفظ توجه. اختلال «بیشفعالی ـ کمبود توجه» نشانگان و ویژگیهایی دارد که معمولا از دو نظر تشخیص داده میشود؛ از نظر عمومی و رایج در بین مردم و از نظر روانپزشکی. باید توجه داشته باشیم این اختلال پس از تشخیص تخصصی، نیاز به رواندرمانی و چهبسا دارودرمانی دارد. بنابـراین در غیـر اینصـورت بهکار بردن اصطـلاح بیشفعالی برای برخی رفتارهای کودکان بازیگوش و اصرار بر تجویز دارو برای آنها کار درستی نیست.امید است این مجموعه کمک کند تا والدین بهتر بتوانند نسبت به این دو سطح از تشخیص، تصمیمگیری کنند و اقدامات لازم را انجام دهند.رقعی/60صفحهجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک