فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)پرواز تا بی نهایت/ فازهاي پرواز 1 (علامه مصباح یزدی)

دسته: کتب علامه مصباح یزدی - اخلاق
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۵۳۰,۰۰۰ریال
۴۲۴,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۱۱ گرمتوضیحات :

طـرح و بررسی مهمتـرین آمـوزههای اخـلاقیِ اسـلام بـهصـورت موضوعمحور یکی از مهمترین نیازهای پژوهشی در حوزه اخلاق اسلامی است؛ آنچه در دروس اخلاق حضرت آیتالله علامه مصباح مطرح، و بخشی از آن در قالب پژوهشِ حاضر در 29 گفتار ارائه شده است. مباحث مقدماتیِ کتاب با محوریت توضیح دو بُعدِ بینشی و گرایشیِ ایمان، در سیزده گفتار سامان یافته، و در ادامه، مباحثی درباره توکل و رضا به منزله راههایی برای تقویت ایمان مطرح شده است.وزیری / 434 صفحهجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک