پرواز تا بی نهایت/ فازهای پرواز 1 (علامه مصباح یزدی)

دسته: اخلاق - کتب علامه مصباح یزدی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۵۳۰,۰۰۰ریال
۴۲۴,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۱۱ گرمتوضیحات :

طـرح و بررسی مهم تـرین آمـوزه های اخـلاقیِ اسـلام بـه صـورت موضوع محور یکی از مهم ترین نیازهای پژوهشی در حوزه اخلاق اسلامی است؛ آنچه در دروس اخلاق حضرت آیت الله علامه مصباح مطرح، و بخشی از آن در قالب پژوهشِ حاضر در 29 گفتار ارائه شده است. مباحث مقدماتیِ کتاب با محوریت توضیح دو بُعدِ بینشی و گرایشیِ ایمان، در سیزده گفتار سامان یافته، و در ادامه، مباحثی درباره توکل و رضا به منزله راه هایی برای تقویت ایمان مطرح شده است.وزیری / 434 صفحهجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک