فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)تو همان اندیشه ای (محمد صادق آقاجانی کوپانی)

دسته: مشاوره
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال
۱۲۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۳۳ گرمتوضیحات :

مهارت کنترل فکر/ وجود یا نبود مشکلات در زندگی، نشان دهنده کامیابی یا شکست افراد نیست؛ بلکه آنچه انسانهای کامیاب را از ناکام جدا میکند، نوع نگرش آنها به پدیدههای زندگی است. نوشته پیش رو به شما میآموزد که چگونه نگرش درست به رخدادها، طعم زندگی را در ذائقهتان تغییر میدهد و مهارت روبرو شدن با چالشهای زندگی را افزایش میدهد. پیشنهاد این نوشتار این است که بکوشید به رخدادها و پدیدههای زندگی به شیوهای خاص بنگرید و آنها را به گونهای تفسیر کنید که زمینهساز رشد و بالندگی شما شده و چالشهای آن را به فرصت تبدیل کند.رقعی / 112 صفحه - دورنگجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک