فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)بنیان های نظری تحول اخلاقی در قرآن کریم (صادق کریم زاده)

دسته: علوم تربیتی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۹۹۰,۰۰۰ریال
۷۹۲,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۳۱ گرمتوضیحات :

تحول اخلاقی به چگونگی پدیدآیی و تغییرات کیفی و کمّی اخلاق انسان در گستره عمر او مربوط می شود. یافته های علمی در این زمینه همه اقدامات عملی و مطالعات نظری در حوزة تربیت اخلاقی را زیر نفوذ خود دارد. برخی از دغدغه های پایه برای نظریه پردازان این شاخه از روان شناسی تحولی، به ماهیت و چیستی آن، مبنای انسان شناختی، مؤلفه های تشکیل دهنده و سازکار این فرایند عمده مربوط می شوند. این کتاب با رویکردی اکتشافی به گزارش رویکردهای عمده و پیشگام روان شناسان و نیز ارائة دیدگاه های برگرفته از آیات قرآن کریم در باب مسائل چهارگانه فوق که بخشی از بنیان های نظری تحول اخلاقی را معرفی می کنند، پرداخته است.وزیری / 396 صفحهجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک