چهره های ماندگار - 72 جلد

مهدی وحیدی صدر

این مجموعه، زندگی نامه مختصر با نوشتار ساده ای از 72 شهید دفاع مقدس ذیل را بازگو می کند: توکلی – ستاری – کلاهدوز - عاصی زاده - آبشناسان - چراغچی – درخشان – بردستانی - منتظر قائم – فرومندی – میرافضلی – طاهری – وزوایی - رستمی رهورد – ناصری – خندان - کاظم خائف - خوش سیرت – املاکی - حق وردیان – شوشتری – اسدی – طوسی – ماهینی – ترکی – آزادی – ساجدی – فاضلی - طرحچی طوسی - آریا فر – ابوالفتحی – کلهر - ایزدی ازغا - دل آذر صادقی – بیننده – احدی – برونسی - جهان آرا – بقایی - غلامعلی پیچک – دقایقی – افشردی – متوسلیان – بروجردی – کاظمی – کریمی – کلهر – چمران – کاظمی - صیّاد شیرازی – هاشمی – دوران – باکری - صنیع خانی – خداکرم – شهمرادی – افتخاریان – همت – فلاحی – فکوری – حاجبی – بصیر - موحد دانش – کشوری – باکری - زین الدین – کاوه – خرازی – بابایی – شیرودی – تجلایی

12 صفحه / پالتویی


540,000 ریال