جنگ نرم

احمدحسین شریفی

امروز جمهوری اسلامی و نظام اسلامی با یک جنگ عظیمی مواجه است، لیکن جنگ نرم... در جنگ نرم، چه کسانی باید میدان بیایند؟ قدر مسلم، نخبگان فکری اند. یعنی شما افسران جوان، جبهه مقابل با جنگ نرمید.
وقتی انسان، تجهیز، صف آرایی، دهان های با حقد و غضب گشوده شده و دندان های با غیظ فشرده شده علیه انقلاب، امام خمینی(ره) و آرمان های نظام اسلامی را می بیند وجود این جنگ نرم را باور می کند هرچند ممکن است عده ای این ها را نبینند.
مقام معظم رهبری
در دیدار دانشجویان، 4شهریور 1388
این کتاب در تلاش است با تعریف جنگ نرم و علل روی آوری دشمن به آن، ابزارها و ابعاد جنگ نرم را توصیف و در پایان راه های مقابله با آن را بیان نماید.

264 صفحه / رقعی


قیمت : 640,000 ریال 800,000 ریال