فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)شرح نهایه الحکمه ج3 - مشکات (علامه مصباح یزدی)

دسته: فلسفه - کتب علامه مصباح یزدی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۸۰۰,۰۰۰ریال
۶۴۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱,۰۴۳ گرمتوضیحات :

کتاب نهایه شامل دوازده مرحله است. در این اثر مرحلۀ پنجم و مرحلۀ ششم نهایه شرح داده شده است. مرحلۀ پنجم در باره ماهیت و احکام آن است، شامل چیستی ماهیت، اعتبارات ماهیت، کلی و جزئی، ذاتی و عرضی، جنس و فصل و نوع و احکام هریک. مرحلۀ ششم نیز دربارۀ مقولات عشر است، شامل جوهر و احکام آن، کمیت و انواع آن، کیفیت و انواع آن و سرانجام اعراض نسبی و احکام آنها شامل اضافه و أین و متی و وضع و جده و أن یفعل و أن ینفعل.محور اصلى اين كتاب، نهاية الحكمه مرحوم علامه است. استاد مصباح ابتدا مطلب كتاب نهايه را كاملاً تقرير و تبيين كردهاند و در موارد لازم به نقد آن پرداخته و در پايان نظر مختار خود را مطرح ساختهاند. اين سبك تدريس در رشد فكرى و استقلال نظر دانشجو تأثير بسزا دارد. در جلد سوم، مرحلۀ پنجم (ماهیت و احکام آن) و ششم (درباره مقولات عشر) از مراحل دوازدهگان کتاب نهاية الحکمه شرح داده شده است.گفتنى است استاد اين مباحث را به طلابى درس مىدادند كه قبلاً با مقدمات فلسفه آشنا شده بودند و دو كتاب بداية الحكمة و فلسفتنا را نزد استادان ديگر، و مواد درسى كتاب آموزش فلسفه را ـ كه در آن ايام هنوز به رشتۀ تحرير در نيامده بود ـ نزد خود ايشان فرا گرفته بودند. بنابراين آنان، هم با فلسفه و انواع استدلالهاى آن، و هم با مذاق استاد و شيوۀ تدريس و نقدها و موشكافىهاى ايشان آشنايى كافى داشتهاند. بر اين اساس، بعضى مطالبْ كمتر توضيح داده شده و حتى گاه به اشارهاى بسنده شده است. از سوى ديگر، سطح معلومات خوانندگان كتاب را نمىتوان با سطح آشنايى مستمعين درس يكسان فرض كرد. از اين رو در تدوين كتاب نبايد از توضيح مطالب مجمل يا تشريح مقدمات فروگذارى كرد. از این رو، محقق ارجمند، آقاى عبوديت در نگارش اين اثر، مطالبى را افزوده است كه از نظر استاد گذشته و مورد قبول ایشان است.اين كتاب با این افزودهها روشن و روان گرديده است و خواننده را در فهم مطالب فلسفى يارى مىرساند. كتاب نهاية الحكمه در واقع خلاصهاى از فلسفۀ ملاصدراست كه به قلم علامة بزرگوار محمدحسين طباطبايى; نگاشته شده و البته در مواردى نيز نظريات جديدى از خود ايشان بر افكار ملاصدرا افزوده شده است. اين كتاب، مقدمات غور در اسفار اربعه ملاصدرا را براى علاقهمندان فراهم مىسازد.دانلود فهرست و مقدمهجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک