جهاد با نفس

شیخ حر عاملی (مترجم: صادق طالبی مازندرانی

کتاب «جهاد با نفس» بخشی از کتاب بزرگ وسائل الشیعه شیخ حر عاملی است که به فارسی برگردانده شده است. جهاد با نفس که جهادی بزرگ است و از کشته شدن در راه حق تعالی به گفته صاحبان حق بالاتر است عبارت است از غلبه کردن انسان بر قوای ظاهره خود، آنها را تحت فرمان خالق قراردادن و مملکت وجود و ظاهر را از آلودگی وجود قوای شیطان خالی کردن نویسنده کتاب شیخ حر عاملی از علمای برجسته و شاعران توانای شیعه است که نسبتش تا سی و چهار پشت به شهید پر افتخار کربلا، حربن یزید ریاحی منتهی می شود.

کتاب وسائل الشیعه شامل اکثریت احادیث کتاب های احکام است که به عقیده آگاهان حق جامع ترین و مرتب ترین کتاب در احادیث احکام می باشد. علامه عاملی به هنگام اتمام این اثر سترگ در سال 1088 ق گفته که بیست سال از عمر خود را صرف گردآوری این کتاب کرده است.

وزیری - جلد سخت - 368 صفحه


170,000 ریال