فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)با نور مهدی هدایت شدم (طالب مشاری الشریف - مترجم: داود فاضل فلاورجانی)

دسته: کلام و عقاید - کتب ترجمه شده - کتاب ارزان
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۸۲ گرمتوضیحات :

سيديحيي طالب مشـاري الشريف، از شيعيان زيدي يمن، پس از جسـتوجوي فراوان در كـتب اهـلبـيت(ع)، اهل سنت و زيديه، و با عنايت امام عصر به شيعيان دوازدهامامي پيوسته است.

ايشان كه مدتها در منـطقة خويش، در مقام روحاني زيدي به تبـليغ و تدريس ميپرداخته، بهخوبي با زواياي مذاهب اهل سنت و زيدي آشناست، و از اينرو با آگاهي از كاستيهاي اين دو مذهـب و با رجوع به سخنان پيامبر(ص) به نكتههايي بديع در اثبات باورهاي تشيع دوازدهامامي دست يافته است.

نويسنده در اين كتاب، در برخي احاديث پيامبر(ص) در موضوع مهـدي(عج) كه ميـان همة مسـلمانان پذيرفته شـده و از تحـريف محفـوظ مــانده، انديشيده و بر اين باور است كه پژوهشگر باانصاف از راه تدبر در روايات مربوط به مهدي منتـظر خواهد توانسـت گـروه نجـاتيافته را بازشناسد.152 صفحه / رقعیجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک