فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)جهاد و اصل منع توسل به زور در اسلام (سید ابراهیم حسینی) - 35% تخفیف

دسته: حقوق - % تخفیف ویژه %
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۵۸۰,۰۰۰ریال
۳۷۷,۰۰۰ ریال
وزن : ۸۴۰ گرمتوضیحات :

«اصل منع توسل به زور»، در حقوق بين‏الملل معاصر به صورت يكى از قواعد بنيادين جامعة بينالمللى و حتى قاعدة آمره در آمده است. در چنين موقعيتى، ديدگاه اسلام چيست؟ آيا براساس حقوق بين‏الملل اسلام، اصل نخستين، در روابط بين‏المللى دولت اسلامى با ديگر دولتها و جمعيتها صلح است يا جنگ؟ و آيا مفهوم «جهاد» بهويژه جهاد ابتدايى كه از اصول بنيادين اثرگذار بر روابط بين‏المللى دولتهاى اسلامى است، آن طور كه نويسندگان غربى و برخى مستشرقان ادعا مى‏كنند، «بهمثابة جنگ دائمى مسلمانان با جهان غيرمسلمان» است؟ و هدف از «دعوت اسلامى» گسترش اسلام و ترويج خداپرستى، با تحميل عقيده بر ديگر ملتها و تشكيل حكومت جهانى با زور شمشيراست؟! در غير اين صورت، دستور جهاد ابتدايى و جهاد آزاديبخش و دفاع از امت اسلامي و مقدسات ديني چگونه توجيهپذير است؟ ديدگاه اسلام و حقوق بين‏الملل معاصر دربارة حقوق بشر، تروريسم و سلاح  کشتار جمعي، ازجمله توليد و بهکارگيري سلاح هستهاي چيست؟

ما در رويکردي تطبيقي، نسبت قانون جهاد در اسلام را با اصل منع توسل به زور در حقوق بينالملل معاصر بررسي، و نظرية جديدى از نگاه اسلام با عنوان «صلح مبتنى بر عدالت و دعوت» عرضه کرده‏ايم.853 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک