فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)منطق متعالی در نظام صدرایی (عسکری سلیمانی امیری)

دسته: منطق
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱,۱۱۰,۰۰۰ریال
۸۸۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۹۴۰ گرمتوضیحات :

اين کتاب مجموعه منسجمي است از آراي صدرالمتألهين در زمينه منطق و فلسفة آن، که از تمام آثار اين فيلسوف گرانقدر گردآوري شده و تلفيقي است سازوار از گزيده آراي منطقي مشائي و اشراقي به ضمية آرايي که در آن دو به انجام نرسيده بود. ازاينرو بهحق ميتوان آن را "منطق متعالي در نظام صدرايي" ناميد.

آراي منطقي اين کتاب در نظام پذيرفتهشده منطق دو بخشيـ نُهبخشي در جاي مناسبش قرار گرفته است. ازاينرو دسترسي به مطالب آن، براي فرزانگان اين علم حتي بدون مراجعه به فهرست آسان است.694 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک