هستی شناسی جامعه (فاطمه شاکرین)

دسته: جامعه شناسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۶۵۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۳۱۹ گرمتوضیحات :

آیا جامعه اصیل است و وجود حقیقی و مستقل دارد؟ دراین باره دیدگاه های مختلفی وجود دارد.

این کتاب مساله فوق را از نگاه تعدادی از متفکران اسلامی از جمله شهید مطهری، استاد مصباح یزدی و آیت اله جوادی آملی می کاود.

شهید مطهری، هم من فردی و هم من جمعی را اصیل می انگارد و جامعه را از وجود حقیقی، مرگ و حیات و روح واحدی برخوردار می داند که در افراد حلول کرده و من جمعی آنهاست؛ اما استاد مصباح فقط فرد را اصیل انگاشته و جامعه را امری اعتباری و دارای وحدت ماهوی می داند. آیت اله جوادی آملی وجود اعتباری را مرتبه نازلی از وجود حقیقی می داند و این مرتبه از وجود را برای جامعه، قطعی می داند. ایشان نسبت به مرتبه وجودی فراتر از آنچه مطابق با نظریه اصالت جامعه باشد، نظر صریحی ندارد.

بنابراین، سیر بحث در میان این متفکران، چنین است:

جمع گرایی معتدل فردگرایی ناب وجود حقیقی نازل224 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک