فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)نگاهی انتقادی به معرفت شناسی جدید ( نیکلاس اوریت - الیک فیشر - ترجمه و نقد: حسن عبدی) - 35% تخفیف

دسته: فلسفه - کتب ترجمه شده - % تخفیف ویژه %
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۶۱۰,۰۰۰ریال
۳۹۶,۵۰۰ ریال
وزن : ۸۳۶ گرمتوضیحات :

«نیکولاس اوریت» و «الیک فیشر» استادان فلسفه دانشگاه «وست آنجلیا»ی آمریکا حاصل تدریس های خود در معرفت شناسی را در کتابی گردآورند.

مترجم فارسی نیز این اثر را همراه نقد آن در کتاب «نگاهی انتقادی به معرفت شناسی جدید» تدوین کرد.

حسن عبدی، مترجم کتاب، دو نقد به مطالب آن را ضمیمه کتاب کرده است.نویسنده، هدف اصلی نویسندگان این کتاب را گردآوری و ارایه متنی جامع برای آن دسته از علاقه مندان به فلسفه می داندکه با معرفت شناسی آشنایی عمیقی ندارند.مترجم برای ارایه متن درسی به دانشجویان و علاقه مندان به معرفت شناسی غرب در ایران، تنها به ترجمه کتاب اکتفا نکرده و به نقد آن نیز پرداخته است.با توجه به اینکه، اوریت، استاد فلسفه و فیشر استاد منطق، فلسفه و تفکر دانشگاه «وست آنجلیا» است، این اثر حاصل همکاری این دو در تدریس معرفت شناسی در سال های اخیر به حساب می آید.

آنان در نقطه آغاز کتاب، مجموعه ای از نظریات تقریبا رایج تجربی درباره چگونگی تاسیس معرفت را بررسی کرده اند.

نحوه تقسیم گزاره ها به انواع ضروری، ممکن، تجربی و پیشین و همچنین استنتاج ها به استقرایی و قیاسی نیز بخش دیگری از کتاب را تشکیل می دهد.نان پس از پرداختن به چیستی معرفت، پیکره، حد و مرز و شیوه های تحصیل آن را به بحث گذاشته، به شرح تلاش های غربیان در تاسیس معرفت پرداخته اند.عقل گرایی و تجربه گرایی،مکاتب معرفت شناسی دوره جدید و پراگماتیسم، پوزیتیویسم، اگزیستانسیالیسم و هرمنوتیک، مکاتب معرفت شناسی معاصر می باشند.چهار مکتبی که برای دوره معاصر ذکر شد، به طور مستقیم مکاتب معرت شناسی نیستند و تنها مکاتب مطرح این دوره را شامل می شوند، زیرا فراز و نشیب های اساسی در این قرن مانع از آن است که تقسیم بندی منسجمی برای مکاتب معرفت شناسی ارایه شود.فصول سیزده گانه کتاب عبارتند از:

فصل اول: معرفت شناسی چیست؟

فصل دوم: تعریف معرفت قضیه های به باور صادق موجه

فصل سوم: تلاش های بیشتر برای تعریف معرفت قضیه ای

فصل چهارم: چیستی باور دارای توجیه کافی

فصل پنجم: مبناگرایی در باب باورهای تجربی

فصل ششم: مبناگرایی در باب باورهای پیشین

فصل هفتم: تبیین نظریه های انسجام گرا در باب توجیه

فصل هشتم: یک ارزیابی از انسجام گرایی

فصل نهم: مشکلات تشخیص استنتاج قیاسی

فصل دهم: مشکل سنتی استقرا

فصل یازدهم: استمرار استنتاج ها

فصل دوزادهم: کواین و معرفت شناسی طبیعی شده

فصل سیزدهم: دیدگاه رورتی درباره فلسفه و آینه طبیعتدر آخر نیز دو ضمیمه با نام های ضمیمه منطق و منابعی برای مطالعه بیشتر، آمده است.608 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک