جامعه شناسی فقه - بررسی جامعه شناختی احکام امضایی اسلام با تأکید بر احکام مربوط به خانواده (فاضل حسامی)

دسته: فقه - جامعه شناسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ریال
۲۸۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۲۵۹ گرمتوضیحات :

جهت گیری محتوای این اثر بدان سوست تا پاسخ هایی را برای این سؤال که چرا اسلام برخی از احکام مربوط به خانواده را امضا نموده است، بیابد. بنابراین مفروض آن است که برخی از احکام مربوط به حوزة خانواده، قبل از اسلام نیز، در میان عرف آن زمان رواج داشته، و بدان عمل می شده است. جامعه شناسان کارکردگرا در این موارد، به کارکردهای قواعد رایج در میان عرف، متوسل می شوند؛ و با رویکردی کارکردگرایانه به تحلیل آن قواعد می پردازند. شاید در یک نگاه افراطی، کارکردها علت آن قواعد باشند؛ اما در این نوشتار، نگارنده به دنبال آن نیست که علت آن احکام را کارکردهای آن معرفی کند، بلکه صرفاً بر این ادعاست که احکام امضایی دارای کارکردها و آثاری است؛ و این نوشتار درصدد کشف و معرفی آن کارکردهاست. شاید در مواردی این کارکردها، علت آن احکام باشد، اما نگارنده ترجیح می دهد کارکردها را «حکمت» آن احکام معرفی نماید؛ حکمت هایی که در معارف دینی با زبان «مصالح» و «مفاسد» نیز بیان می شوند.175 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک