فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)خداباوری فطری - تقریرها و سنجه ها (محمد محمدزاده)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۷۰,۰۰۰ریال
۳۳۳,۰۰۰ ریال
وزن : ۳۸۶ گرمتوضیحات :

باور به خدا، به شيوه هاي مختلفي توجيه شده است که از جملة مهمترين آنها اتکا به فطرت انساني است. در دو سنت اسلامي و مسيحي، تقريرهاي مختلفي از اين شيوه ارائه شده است. پژوهش حاضر مهمترين تقريرهاي "خداشناسي فطري"، از جمله تبيين آن در پرتو "علم حصولي بديهي اولي"، "علم حصولي بديهي ثانوي"، "باور پايه"، "تجربة ديني"، "علم حضوري" و "بينش مبتني بر گرايش" را گزارش و تحليل کرده و ميزان توفيق آنها را در ساحت معرفتشناسي محک زده است، و در انتها به استنتاج بهترين تقرير از فطري بودن باور به خدا پرداخته است.262 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک