فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)نظریه های انسان سالم با نگرشی به منابع اسلامی (محمد صادق شجاعی)

دسته: روانشناسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱,۴۰۰,۰۰۰ریال
۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۷۲۷ گرمتوضیحات :

این کتاب پژوهشی در عرصه روانشناسی است که به تبیین نظریه های فلسفی، اخلاقی و روانشناختی «انسان سالم» و مدل سازی و تبیین «دیدگاه اسلام در خصوص شخصیت سالم» پرداخته است.نویسنده در بخش اول پیشینه و سیر تحول مفهوم سلامت را بررسی نموده و ملاکهای گوناگون بهنجاری و سلامت روان را تشریح نموده است.بخش بعدی در رویکردی تاریخی به نظریه های انسان سالم، دیدگاه فیلسوفان و عالمان اخلاق، ادیان و فلسفه های سیاسی و اجتماعی معاصر را مورد بحث و نظر قرار داده است.نگارنده در بخش سوم دیدگاه روانشناسان شخصیت درباره انسان سالم را تبیین نموده و آن را در نظریه های روان تحلیلگرانه جستجو نموده است. وی در ادامه به ارزیابی رویکردهای گوناگون، رفتاری، صفاتی، شناختی و انسانگرایانه به انسان کامل و دیدگاه فیلسوفان معتقد به این رویکردها پرداخته است.بخش چهارم نیز به مبانی نظری انسان سالم، ساخت و پدیدایی شخصیت از دیدگاه اسلام و نگاه ویژه آن به سلامت معنوی اختصاص یافته و پس از آن به بحث آسیب شناسی روانی در چارچوب روانشناسی دینی پرداخته است.496 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک