فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)حکمت صدرایی به روایت علامه طباطبایی: مبحث واحد و کثیر - شرح نهایه الحکمه - مرحله هفتم (عبدالرسول عبودیت)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ریال
۳۶۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۷۲ گرمتوضیحات :

در اوضاع و احوال کنوني، که بيم ميرود ارتباط نسل حاضر با ميراث حکمي گذشته قطع شود، تأليف کتابي که درک حکمت متعاليه را بدون خواندن اسفار ممکن سازد ، ضروري است. براي تأليف چنين کتابي بايد سه گام برداشت: اول تحرير و تلخيص اسفار، دوم تنـظيم منـطقي مطالب، ايـن دو گـام تا حـدي در نهايه الحکمه برداشته شده است، سوم نگاشتن شرحي مبسوط بر مطالب که فراگير را از خواندن اسفار بينياز کند. اين شرح به همين منظور نگاشته شده است.394 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک