حکمت صدرایی به روایت علامه طباطبایی: مبحث علت و معلول: احکام عام - شرح نهایه الحکمه - مرحله هشتم (عبدالرسول عبودیت)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲,۳۵۰,۰۰۰ریال
۱,۸۸۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۲۰ گرمتوضیحات :

در اوضاع و احوال کنونی، که بیم می رود ارتباط نسل حاضر با میراث حکمی گذشته قطع شود، تألیف کتابی که درک حکمت متعالیه را بدون خواندن اسفار ممکن سازد ، ضروری است. برای تألیف چنین کتابی باید سه گام برداشت: اول تحریر و تلخیص اسفار، دوم تنـظیم منـطقی مطالب، ایـن دو گـام تا حـدی در نهایه الحکمه برداشته شده است، سوم نگاشتن شرحی مبسوط بر مطالب که فراگیر را از خواندن اسفار بی نیاز کند. این شرح به همین منظور نگاشته شده است.مؤلف : عبدالرسول عبودیت290 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک