فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)حکمت صدرایی به روایت علامه طباطبایی: مبحث علت و معلول: احکام عام - شرح نهایه الحکمه - مرحله هشتم (عبدالرسول عبودیت)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۲۰,۰۰۰ریال
۲۸۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۱۴ گرمتوضیحات :

در اوضاع و احوال کنوني، که بيم ميرود ارتباط نسل حاضر با ميراث حکمي گذشته قطع شود، تأليف کتابي که درک حکمت متعاليه را بدون خواندن اسفار ممکن سازد ، ضروري است. براي تأليف چنين کتابي بايد سه گام برداشت: اول تحرير و تلخيص اسفار، دوم تنـظيم منـطقي مطالب، ايـن دو گـام تا حـدي در نهايه الحکمه برداشته شده است، سوم نگاشتن شرحي مبسوط بر مطالب که فراگير را از خواندن اسفار بينياز کند. اين شرح به همين منظور نگاشته شده است.مؤلف : عبدالرسول عبودیت290 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک