فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)آموزش حکمت اشراق (سید یدالله یزدان پناه - علی امینی نژاد)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۶۰,۰۰۰ریال
۳۶۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۳۵۷ گرمتوضیحات :

شیخ شهابالدین سهروردی (۵۴۹ ـ ۵۸۷ ق) از جمله ستارگان درخشان فلسفهورزی ایران اسلامی است که محصول تلاش او در قالب حکمت اشراق عرضه شده است. این مکتبیکی از مکاتب سهگانه بزرگ در فلسفه اسلامی و حلقه واسط میان حکمت مشاء و حکمت متعالیه را تشکیل میدهد. حکمت اشراق افزون بر اینکه روش فلسفی را ارتقا داده و به بسیاری از مطالب قابل نقد فلسفه سنتی مشایی انتقادهایی وارد کرده است، ضمن توجه به همه سرمایههای موجود از فلسفههای کهن گرفته تا عرفان اسلامی و کلام موفق بهطرح مباحث بسیار نو شده که زمینهها را برای شکلگیری حکمت متعالیه فراهم آورده است. با اینهمه هنوز ظرفیتهایفراوانی در این حکمت وجود دارد که جای توجه و پیگیری دارد. کتاب حاضر کوشیده است متنی منقّح، یکدست، روان و مختصر در جهت انتقال همه دستآوردهای مهم حکمت اشراق عرضه کند.246 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک