فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)شناخت قرآن و عهدین (جواد باغبانی آریانی)

دسته: ادیان
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۸۸۰,۰۰۰ریال
۷۰۴,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۲۷ گرمتوضیحات :

رويارويي با شرک و الحاد در جهان معاصر، از اهداف مشترک پيروان اديان ابراهيمي است. تفاهم پيروان اين اديان موضع آنان را در اين رويارويي تقويت مي کند. نزديکي برخي آموزهها، احکام و داستانهاي قرآن و عهدين ميتواند محور همزيستي و گفتوگو قرار گيرد و بر اين تفاهم بيفزايد. قرآن کريم، اهل کتاب را به چنين تعاملي در توحيد و خداپرستي دعوت کردهاست. جلوگيري از پيـش داوريهاي غلط پيـروان اديان ابراهيمي، نيازمند اطلاعاتي است که با مطالعة متون مقدس اين اديان بهدست ميآيد. مسـلمانان نيـز با شناخت عهـدين بـه نقاط قوت قرآن بهتر پي ميبرند؛ زيرا ادعاي برتري قرآن مجيد از مقايسة آن با کتابهاي ديگر روشنتر ميشود.

کتاب حاضر اين کار را آسان مي کند.436 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک