نگرش و ایمان در تربیت دینی (هادی رزاقی)

دسته: علوم تربیتی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۷۰۰,۰۰۰ریال
۵۶۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۲۹۱ گرمتوضیحات :

موضوع این کتاب بررسی تأثیر نگرش ها، باورها و ایمان در شکل گیری شخصیت انسان و به طور خاص در تربیت دینی است.نویسنده به روانشناسی ایمان و ارتباط آن با دیگر پدیده های روان میپردازد و بر مبنای معارف اسلامی و اصول و یافته های روانشناسی از شکل گرفتن رفتارهای انسان براساس ایمان بحث میکند. این تأثیر بعد آموزشی و تربیتی نیز دارد و میتوان برپایه مشخصات این تأثیر راهکارها و روش های تربیت دینی را توسعه و تعمیق بخشید.هدف نویسنده در سه فصل اثر حاضر تحلیل این روش هاست. بعد از بررسی مفهوم ایمان و مناسبات نگرش و ایمان از نظریات نیلز و کرچ در شکل گیری و تغییر ایمان و نگرش بحث شده و رابطه شناخت، عاطفه و رفتار به عنوان ابعاد روانی انسان و تأثیرپذیری آنها از نگرش و ایمان تحلیل گردیده است.208 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک