فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)در آستانه تمدن - ظرفیت های اسلام برای احیای تمدن اسلامی در دوران معاصر (محمد بهمنی)

دسته: سایر
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۶۵۰,۰۰۰ریال
۵۲۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۳۷۸ گرمتوضیحات :

همینقدر که کسی لجباز نباشد می پذیرد تمدن اسلامی یکی از طلایی ترین تجربههای بشری است. اما قبول بیچونوچرای یک تمدن نوین اسلامی در دوران مدرن آسان نیست. آیا امروز هم امکان دارد که بر پایۀ همان آموزه ها و آن تجربۀ طلایی، تمدنی نوین بسازیم که در آن نه از تعالی مضامین اسلام کاسته شود، نه از درک و پاسخ به پیچیدگیهای این زمانه ناتوان بمانَد؟

اين اثر در پی پاسخ به اين امكان و چگونگی است.این کتاب دارای هفت فصل از قرار زیر است:فصل اول: پیشنیازهای تمدنسازیفصل دوم: ویژگیهای دوران معاصرفصل سوم: ظرفیتهای بنیادین اسلام برای تمدنسازی اسلامیفصل چهارم: ظرفیتهای فکری ـ معرفتی اسلام برای تمدنسازیفصل پنجم: ظرفیتهای فرهنگی ـ تربیتی اسلام برای تمدنسازیفصل ششم: ظرفیتهای سیاسی ـ اجتماعی اسلام برای تمدنسازیفصل هفتم: چگونگی بهکارگیری ظرفیتها در تمدنسازی اسلامی336 صفحه / رقعیجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک