فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)تجزیه و تحلیل شغل با رویکر اسلامی (محمد حسین شیخی - علی یاور فصیحی)

دسته: مدیریت
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۸۱۰,۰۰۰ریال
۶۴۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۴۳ گرمتوضیحات :

مباني انسانشناختي، هستيشناختي، معرفتشناختي، ارزششناختي و روششناختي اسلام بر سه جنبة اساسي در هريک از مشاغل که در تجزيه و تحليل شغل مشخص خواهد شد تأثير ميگذارد. اين سه جنبه عبارتند از: محتواي شغل، يعني ماهيت و نوع شغل و شرح وظايف و مسئوليتهاي شغل و رابطة آن با مشاغل ديگر؛ استلزامات شغل شامل دانشها، مهارتها، تواناييها و ويژگيهاي شخصيتي؛ و زمينة شغل شامل اختيارات متصدي شغل، شرايط کار و محيطي که شغل در آن انجام ميشود. در اسلام علاوه بر توجه به جنبه فني کار، جنبه ارزشي و اخلاقي آن نيز مورد توجه قرارگرفته و کارو تلاش به عنوان عبادت تلقي شده است.402 صفحه / رقعیجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک