فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)اسلام جهانی (مرتضی صانعی)

دسته: تاریخ
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۷۲۰,۰۰۰ریال
۵۷۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۳۸۵ گرمتوضیحات :

بحران معنويت ازجمله چالشهاي دنياي امروز است. امواج عظيم رسانههاي ابتذالگرا در اَشكال گوناگون حقيقي و مجازي، همواره به اين چالش دامن زده و بشر را به پرتگاه لاادريگري، شكاكيت، الحاد و پوچگرايي نزديكتر كردهاند. دراينميان پر واضح است كه ازجمله عوامل بازدارندة اين چالش ويرانگر، دين است كه در مقاطع مختلف تاريخ، ناجي انسان بوده است. از اين روي بررسي فرايند دعوت جهاني اسلام با رويکرد تاريخي اهميت دوچندان مييابد، و کتاب اسلام جهاني کوشيده است اين وظيفه مهم را انجام دهد و ضمن بررسي تبليغ دين از صدر اسلام تا عصر حاضر، راهکارهاي عملي گسترش جهاني اسلام را به جامعة علمي تقديم کند.356 صفحه /قعیجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک