فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)تعهد به حقیقت (محمد فنائی اشکوری)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۸۰,۰۰۰ریال
۲۲۴,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۵۴ گرمتوضیحات :

در این کتاب تبیین میشود که مطلوب حقیقی بشر”حقیقت” است که در ورای جهانبینیها و مذاهب مستور مانده است. آنچه بشر بطور فطری در پی یافتن و دل سپردن به آن است، حقیقت است. اما آنچه بدست آورده است تنوع گیجکنندۀ مکاتب مختلف و گاه متضاد است. تنها حقیقت است که سزاوار تصدیق کردن و دل سپردن است. اما حقیقت چیست؟ چگونه قابل وصول است؟ چه موانعی برسر راه یافتن به حقیقت قرار دارد؟ مقتضای حقیقتمحوری در اعتقاد و عمل در حوزههای گوناگون مربوط به بشر چیست؟ و سرانجام حقیـقتمحـوری ما، به سـمت کـدامین مکـتب و مذهب رهنمون میشود؟ اینها پرسشهایی است که این رساله در جستجوی پاسخ به آن است و سعی میکند که گام به گام خواننده را به مقصد نزدیک نماید.128 صفحه / رقعیجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک