فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)تاریخ فلسفه معاصر غرب - مارکسیسم پراگماتیسم پدیدارشناسی اگزیستانسیالیسم (یارعلی فیروزجایی - حسن عبدی)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۵۲۰,۰۰۰ریال
۴۶۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۶۳ گرمتوضیحات :

تاریخ فلسفه معاصر غرب میکوشد به اختصار و با نثری ساده و روشن به برخی اندیشههای فلسفی معاصر غربی نگاهی بیفکند. این نوشتار در دو بخش تنظیم شده است: بخش نخست به توضیح مکاتب مارکسیسم، پراگماتیسم، پدیدارشناسی و نیز اندیشههای نیچه، و بخش دوم به فلسفههای اگزیستانس میپردازد. روشن است که پرداختن به همه مکاتب و فیلسوفان معاصر غربی از حوصله کتابی در این حجم بیرون است، پس ناچار سعی شده است به آن دسته از مکاتب و فیلسوفان پرداخته شود که در دوره معاصر فلسفه غرب اهمیت بیشتری داشتند. از این رو در بخش اول به برخی از مکاتب فلسفی مانند مارکسیسم اشاره شده است که شاید به نظر رسد از گردونه مباحث فلسفی کنار رفتهاند. انتخاب عنوان «فلسفههای اگزیستانس» برای بخش دوم از آن رو بوده است که به رغم پارهای شباهتها، تفاوت میان آراء این دسته از فیلسوفان چنان گسترده بوده است که تعبیر مکتب اگزیستانسیالیسم برازنده آنان نیست. این نوشتار در قالب متن آموزشی تدوین، و حجم مطالب آن متناسب با چهار واحد آموزشی در نظر گرفته شده است، و از این رو درباره برخی مکاتب و فیلسوفان غربی سخنی به میان نیامده است.فهرست:
مقدمهبخش اول: مارکسیسم، پراگماتیسم، پدیدارشناسی و نیچه

درس اول: مارکسیسم (1)

درس دوم: مارکسیسم (2)

درس سوم: پراگماتیسم (1): پرس

درس چهارم: پراگماتیسم (2): پرس

درس پنجم: پراگماتیسم (3): پرس

درس ششم: پراگماتیسم (4): ویلیام جیمز

درس هفتم: پراگماتیسم (5): جان دیویی

درس هشتم: پدیدارشناسی (1)

درس نهم: پدیدارشناسی (2)

درس دهم: پدیدارشناسی (3)

درس یازدهم: نیچه (1)

درس دوازدهم: نیچه (2)بخش دوم: فلسفههای اگزیستانس

درس اول: نگرش کلی به فلسفههای اگزیستانس

درس دوم: سورن کییر کگور

درس سوم: مارتین هایدگر

درس چهارم: ژان پل سارتر

درس پنجم: گابریل مارسل

درس ششم: کارل یاسپرس

درس هفتم: مرلوپونتی

درس هشتم: تأثیرات فلسفههای اگزیستانسمنابع

نمایه320 صفحه / وزیری
جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک