سلسله دروس مبانی اندیشه اسلامی

جلد1-6

1- معرفت شناسی (مجتبی مصباح - عبدالله محمدی)

2- خداشناسی (عبدالرسول عبودیت - مجتبی مصباح)

3- انسان شناسی (صفدر الهی راد)

4- فلسفه اخلاق (مجتبی مصباح)

5- فلسفه حقوق (مصطفی دانش پژوه/جواد عابدینی)

6- فلسفه سیاست (قاسم شبان نیا)


قیمت : 7,600,000 ریال 9,500,000 ریال