فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)سکولاریسم پنهان - بررسی انتقادی اندیشه های دکتر داود فیرحی

دسته: تاریخ
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ریال
۴۰۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۳۴۵ گرمتوضیحات :

با نوشتارها و گفتارهايي از آقایان:سيدمحمدمهدي ميرباقري، حميد پارسانيا، عبدالحسين خسروپناه، موسي نجفي  محمدجواد نوروزي، داود مهدويزادگان، مهدي اميدي ذبيحالله نعيميان، ابوذر مظاهری، محمدعلي ليالي علي احمديخواه و عليرضا جوادزادهبه کوشش گروه تاريخ انديشه معاصر مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)دکتر داود فيرحي، اندیشمند متواضع، در کنار پذيرش «نسبيگرايي» و گرايش به «ليبراليسم»، رويکرد «تحميل نظريه بر نص» و بهصورت خاص، تفسير گزارهها و تراث شيعي بر اساس نظرية برونديني را اتخاذ کرده بود. طبعاً با گرايش و رويکرد مزبور، بسياري از احکام سياسي اسلام که با ليبراليسم در تضادند، کنار گذاشته يا به حاشيه رانده میشوند؛ و اين امر، معنايي جز سکولاريسم نميتواند داشته باشد. بااينحال، از ويژگيهاي دکتر فيرحي، تلاش براي طرح مباحث علمي بدون ايجاد حساسيت منفي و تنشآفريني بود، و ازهمينرو، سعي وافر داشت تا عباراتي را به کار نبرد که دلالتِ صريح بر سکولار بودن وي داشته باشد. بر اين اساس، ميتوان سکولاريسم موجود در آثار دکتر فيرحي را «سکولاريسم پنهان» دانست.246 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک