فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)آینده پژوهی انقلاب اسلامی مبانی روش ها و امکان ها (ابوذر مظاهری)

دسته: تاریخ
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۷۰۰,۰۰۰ریال
۵۹۵,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۳۰ گرمتوضیحات :

انقلاب اسلامی، چنان که در وقوع و تحقق، شگفتیِ بسیار برانگیخت، در باب نتایج و آینده خود نیز با توجه به تداوم و توسعه اش پرسش های زیادی پدید آورده است. این تداوم و توسعه به طور طبیعی، «حدس های عامیانه» را کنار زده و زمینه را برای «حدس های عالمانه»، یا به تعبیر دیگر «آینده پژوهی» انقلاب اسلامی فراهم کرده است. کتاب پیش رو، تلاشی است در همین جهت و پژوهشی است در قلمرو آینده پژوهی با هدف ارائه تبیینی علمی از آینده انقلاب اسلامی و ترسیم چشم انداز تمدنی آن.فهرست:
پیشگفتار

مقدمهدرس اول: مفاهیم و کلیات

درس دوم: مبانی نظری آینده پژوهی انقلاب اسلامی (1)

درس سوم: مبانی نظری آینده پژوهی انقلاب اسلامی (2)

درس چهارم: مبانی نظری آینده پژوهی انقلاب اسلامی (3)

درس پنجم: روش آینده پژوهی انقلاب اسلامی (1)

درس ششم: روش آینده پژوهی انقلاب اسلامی (2)

درس هفتم: چگونگی آینده انقلاب اسلامی بر اساس دیدگاه ها (1)

درس هشتم: چگونگی آینده انقلاب اسلامی بر اساس دیدگاه ها (2)

درس نهم: بررسی آینده انقلاب اسلامی در سه سطح (1)

درس دهم: بررسی آینده انقلاب اسلامی در سه سطح (2)

درس یازدهم: بررسی آینده انقلاب اسلامی در سه سطح (3)

درس دوازدهم: ظرفیت های تمدنی انقلاب اسلامی (1)

درس سیزدهم: ظرفیت های تمدنی انقلاب اسلامی (2)

درس چهاردهم: ظرفیت های تمدنی انقلاب اسلامی (3)

درس پانزدهم: آینده تمدنی انقلاب اسلامی و حرکت بیداری اسلامیمنابع

نمایه ها
جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک