تاثیر اسلام بر اروپای قرون وسطی - ترجمه : حسین عبدالمحمدی

مونتگمری وات

این کتاب مجموعه سخنرانی های مورخ شهیر انگلیسی "مونتگمری وات" در دانشگاه های فرانسه است که پس از ویرایش، در سال 1972میلادی، با عنوان "تاثیر اسلام بر اروپای قرون وسطی" به چاپ رسیده است. دکتر گمری وات در گفتار نخست، انگیزه مسلمانان از حضور در اروپا و تصرف اسپانیا، همچنین مسئله واکنش اروپاییان را نسبت به این رویداد را بررسی می کند. بررسی اجمالی جایگاه تجارت و بازرگانی و تکنولوژی نزد مسلمانان صدر اسلام مضمون گفتار دوم است. در گفتارهای دیگر این موضوعاتی مانند: دستاوردهای مسلمانان در علم، فلسفه، ریاضیات و نجوم، جنگ های صلیبی و پیامدهای آن برای اروپا، جایگاه علم و فلسفه در اورپای قرون وسطی و دیدگاه اروپاییان قرون وسطی در مورد اسلام و مسلمانان فاتح به چشم می خورد.
144 صفحه / رقعی

قیمت : 400,000 ریال 500,000 ریال