مجموعه مقالات جمعیت ج2 - سیاست‌ ها و تغییرات جمعیتی

یاسر صولتی

این کتاب، مجموعه مقالاتی است که به همت کارگروه مطالعات جمعیتی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، در قالب هفت مجلد با موضوعات «مبانی نظری جمعیت»، «سیاستها و تغییرات جمعیتی»، «سیمای جمعیت در قرآن و روایات»، «جمعیت، فرهنگ و اقتصاد»، «مسائل جمعیتی»، «جمعیت، تربیت و روان شناسی»، «زن، خانواده و جمعیت»، با هدف انجام پژوهش های بنیادین در عرصه مطالعات جمعیتی و باز کردن گره های ذهنی نخبگانی منتشر میشود. این مجموعه را به روح بلند حکیم فرزانه، حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی(ره) تقدیم میکنیم.

258 صفحه / رقعی


قیمت : 617,500 ریال 650,000 ریال