فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)معارف قرآن 7 - انسان سازي در قرآن (علامه مصباح يزدي)

دسته: کتب علامه مصباح یزدی - اخلاق - معارف قرآن
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۷۵۰,۰۰۰ریال
۶۰۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۵۰ گرمتوضیحات :

(مجموعه کتب آموزشي معارف قرآن 7)اين کتاب كه برگرفته از کتاب «اخلاق در قرآن» حضرت استاد است، توسط حجتالاسلام والمسلمين آقاي محمود فتحعلي در قالبي متناسب با آموزشهاي از راه دور و به منظور استفاده در دانشگاه مجازي امام خميني(ره) در بيست و چهار درس تدوين و نگارش يافته و به همت انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) چاپ و منتشر شده است.سرفصلهاي عمده اين نوشتار عبارتند از:

اصول موضوعه در علم اخلاق و جهات گوناگون در مفاهيم اخلاقي، تفاوتهاي نظام اخلاقي اسلام با ديگر نظامها با اشاره به سعادت، انسان و ارزشهاي اخلاقي در اسلام، تبيين انگيزه و نيت به عنوان اساس ارزش از ديدگاه اسلام، مراتب و متعلق ايمان، راههاي تحصيل ارزشهاي اخلاقي و عوامل كلي سقوط اخلاقي، دستهبندي مسايل اخلاقي، آثار معرفت انسان به خدا، راهها و موانع محبت الهي، روانشناسي و اخلاق با اشاره به ابعاد و ويژگيهاي نفس، بيداري از غفلت و آثار توجه به نفس، توضيحي درباره قدرتطلبي و ميل به جاودانگي و رابطه آنها با اخلاق، تبيين ديدگاه قرآن درباره لذتطلبي، غريزه جنسي و گرايش به اموري مانند مال، فرزند، جمال، مسکن و لباس، تبيين اخلاق و زندگي اجتماعي انسانها با اشاره به اصول کلي در اخلاق اجتماعي، توضيح مباني حقوقي و اخلاقي خانواده در قرآن، عدالت اجتماعي در قرآن، امانتداري و وفاي به عهد، اشارهاي به مصاديق احسان در قرآن، اخلاق اسلامي در سخنگفتن، ارزش منفي دروغگويي و مراتب آن و بررسي بعضي رفتارهاي غير اخلاقي464 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک