فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)درآمدی بر علم اجتماعی اسلامی - رویکردها و راهکارها (سید حسین شرف الدین)

دسته: جامعه شناسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
۸۸۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۳۹۳ گرمتوضیحات :

اداره بسامانِ جامعه بدون استفاده از علوم اجتماعی ممکن نیست. اما به کارگیری علـوم وارداتی نیز کژکـارکردهای فـراوانی در پی داشـته است. راهبـرد کتاب پیش روی، استفاده حداکـثری و هم زمان از علوم اجتماعی غربی و میراث هزارساله مسلمین، از طریق تدویـن راهکـارهای اسلامی سـازی یا تولیـد علـم اجـتماعی با رویکردهای تهذیبی، تأسیسی، استنباطی و احیای میراث است.352 / رقعیجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک