فلسفه دین

ویلیام جی وین رایت - مترجم: علیرضا کرمانی

* کتاب شایسته تقدیر در چهاردهمین همایش کتاب سال حوزه *

مقدمه ی مترجم محترم درباره کتاب «فلسفه دین» این چنین بیان شده است: «فلسه دین، فهم، تحلیل و استدلال عقلانی در حوزه دین است، و دین امری واقعی است که همچون عقل و البته فراتر از آن سعی در بیان حقیقت یا فراهم ساختن مقدماتِ یافتِ حقیقت برای آدمیان دارد. عقل ابتدا در فهم بهتر و عمیق تر دین، و سپس در استدلال بر اساس آن فهم، به آدمی کمک می کند، و دین و شریعت نیز در پالایش و گشایش محدودیت های عقلی مددکار عقل است و هر دوی این مضامین در مباحث فلسفه دین به وفور به چشم می خورد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا کرمانی می افزاد: کتاب پیش روی نوشته یکی از فیلسوفان بنام غربی، ویلیام جی. وین رایت، استاد فلسفه دانشگاه ویسکانسین میلواکی است که افزون بر اینکه ویراستار مجله ایمان و فلسفه است آثاری از جمله عرفان، عقل و دل و خدا و فلسفه دارد. مؤلف در این اثر با عنوان فلسفه دین در ضمن هشت فصل کوشیده است مهم ترین مباحث مرتبط با فلسفه دین را همراه با نقدها و دفاعیه ها و ضعف ها و قوت ها به سبکی منطقی و دسته بندی شده ارائه دهد. وی در این کتاب موضعی مثبت دارد و کوشیده است نقد و تحلیل مناسبی از ادعاهای مخالفان و ضعف های موافقان ارائه دهد. از این رو به نظر می رسید این اثر نیاز به نقدی گسترده و جامع ندارد، اما با این حال در پاره ای مواضع به صورت بسیار مختصر در قسمت پی نوشت به برخی مواضع طرح این مسائل در حوزه تفکر اسلامی اشاره ای شده است و اعدادی که در کروشه ثبت شده به این پی نوشت ها اشاره دارد و اعدادی که در کروشه ثبت نشده به پی نوشت مؤلف مربوط است. این نکته نیز گفتنی است که مسائل مطرح شده در این کتاب، همگی، منطبق بر نوع نگاه غرب به این مسائل است و نحوه پاسخ گویی متفکران مسلمان به این مسائل که به دلیل ابتنا بر عقل، شهود و شریعت اسلام، غنای بسیار بالایی دارد خود مقوله ای جداگانه است و می طلبد که اندیشمندان در مسائل دینی با رجوع به این میراث عظیم، عمق و دقت آثار علمی اسلامی را در برابر دیدگاه مشتاق جهانیان تجلی دهند.

در ترجمه این کتاب جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدمحمد موسوی زحمت مقابله کل آن را با متن اصلی متحمل شدند و جناب استاد حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین زاده با مطالعه تمام آن، نکات بسیار سودمندی را یادآور شدند در سال 79 به اتمام رسید.

گفتنی است این کتاب دارای سه ویژگی «استدلال ها، جهان بینی های پرشمار و شأن معرفتی باور دینی» است.

وزیری / 496 صفحه


قیمت : 1,160,000 ریال 1,450,000 ریال