فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)حکمت صدرایی به روایت علامه طباطبایی: مبحث علت و معلول: احکام اقسام علت - شرح نهایه الحکمه - مرحله هشتم (عبدالرسول عبودیت)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۸۹۰,۰۰۰ریال
۷۱۲,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۲۵ گرمتوضیحات :

در اوضاع و احوال کنونی، که بیم می رود ارتباط نسل حاضر با میراث حکمی گذشته قطع شود، تألیف کتابی که درک حکمت متعالیه را بدون خواندن اسفار ممکن سازد ، ضروری است. برای تألیف چنین کتابی باید سه گام برداشت: اول تحریر و تلخیص اسفار، دوم تنـظیم منـطقی مطالب، ایـن دو گـام تا حـدی در نهایه الحکمه برداشته شده است، سوم نگاشتن شرحی مبسوط بر مطالب که فراگیر را از خواندن اسفار بی نیاز کند. این شرح به همین منظور نگاشته شده است.294 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک