ایرانیان و عزاداری عاشورا

اصغر فروغی ابری

این کتاب تحلیل تاریخی برگزاری مراسم عزاداری امام حسین (ع) در ایران و برخی از ممالکی که شیعه در آن گسترش پیدا کرده است می باشد. نویسنده با استناد به منابع تاریخی به تحلیل این مراسم ها پرداخته و آن را عجین با فرهنگ شیعه و یکی از مهمترین علایم شناخت شیعیان معرفی کرده است. او به توصیف شهرهای شیعه نشین ایران از جمله قم، ری و سبزوار که عزاداری سیدالشهدا در آنها انجام می شد، می پردازد و فعالیت حکومت شیعی آل بویه را در بناگذاری مراسم عزاداری عاشورا در قلمروشان به ویژه بغداد بررسی می کند.در قرون بعدی، سایر مسلمانان هم که محب پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) بودند، مانند شیعیان در ایام محرم برای خامس آل عبا (ع) عزاداری می کردند و رفته رفته سوگواری برای امام حسین (ع) به صورت فرهنگ ایرانی اسلامی درآمد تا حدی که نه تنها مسلمین، بلکه پیروان سایر ادیان مثل یهودیان و مسیحیان که در ایران زندگی می کردند نیز ارادتمند امام حسین (ع) و یارانش شدند.

152 صفحه / رقعی


قیمت : 304,000 ریال 380,000 ریال