اقتصاد خرد - جلد اول

دکتر پرویز داودی

اقتصاد خرد، نوعی نگرش به دانش اقتصاد است که به تجزیه و تحلیل رفتار انسان اقتصادی به عنوان مصرف کننده و تولیدکننده می پردازد. یافته های این دانش، مبتنی بر مجموعه ای فروض و مبانی ارزشی ظنی است، در حالی که یافته های قطعی دین با نتایج ظنی علم لزوماً هماهنگ نیست. بر ما لازم است که از تجربه بشری در راستای بومی سازی علم اقتصاد استفاده کرده و دانشی بر اساس مبانی و ارزش های اسلامی بنا کنیم.

392 صفحه / وزیری


قیمت : 1,360,000 ریال 1,700,000 ریال