نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه - ویراست دوم

علامه مصباح یزدی

این کتاب برگرفته از آثار مکتوب و غیر مکتوب مرحوم علامه، محمدتقی مصباح یزدی قدس سره در بارة ولایت فقیه و نظام سیاسی اسلام است.

مهم­ترین پیش­فرض­های نظریه ولایت فقیه، رابطه اسلام با سیاست، مشروعیت از منظر فلسفه سیاسی اسلام، نقش و جایگاه مردم در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، ادله اثبات ولایت فقیه، معنای ولایت مطلقه فقیه و جایگاه «مجلس خبرگان» در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، از جمله مباحثی هستند که در این کتاب به آنها پرداخته شده است.

208 صفحه


قیمت : 2,000,000 ریال 2,500,000 ریال