پرسش از حکیم

علامه مصباح یزدی

منتخب پرسش ها و پاسخ های اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی از آیت الله مصباح یزدی(رض)

پرسش از حکیم مجموعه منسجمی است از پرسش هایی در موضوعات اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی از محضر آیت الله مصباح یزدیرضوان الله علیه و پاسخ های معظم له؛ پرسش هایی که نمایانگر دغدغه ها و ابهامات پرسشگران است، و پاسخ هایی که در عین سادگی و ایجاز برآمده از دهه ها تأمل و تعمق در معارف اسلامی و نشان دهنده عمق و استحکام اندیشه های آن علامه فقید است.

396 صفحه


قیمت : 2,720,000 ریال 3,400,000 ریال